Oaza w Majewie

Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – 15-dniowych rekolekcji zamkniętych, które były częścią formacji prowadzonej w małych grupach parafialnych. Metodę i cały system formacyjny wypracował ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

Celem Ruchu Światło-Życie jest wychowanie dojrzałych chrześcijan, świadomych swojego miejsca w Kościele.

Specyficzną metodą Ruchu jest oaza rekolekcyjna – 15-dniowe zamknięte rekolekcje przeżyciowe, dzięki którym uczestnicy doświadczają we wspólnocie Kościoła życia dziecka Bożego. Te wzorce należy później przenieść w zwyczajną codzienność.

Liczbę członków ruchu szacuje się na 100 tys. osób.

W poniedziałek 5.06.2017 r. w naszej parafii powstała Wspólnota młodzieżowa – OAZA. Na pierwsze spotkanie przyszło 35 osób. Młodzież pojedzie na rekolekcje wakacyjne 15- dniowe w różne zakątki naszej archidiecezji, gdzie każdego dnia będzie poznawała Boga, poprzez codzienną Mszę Świętą, modlitwy, spotkania w grupach, zabawy, itp.

Wszystkich chętnych zapraszam na spotkania 🙂 Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek 13 czerwca – rozpoczynamy wspólną Msza Świętą  o godzinie 18.00 i po Mszy spotykamy się na plebani:)