2ndz1

OAZA

 KALENDARIUM HISTORYCZNE RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE

1921 – 24 marca w Rybniku na Śląsku narodziny Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie

1942 – 17 czerwca w więzieniu w Katowicach nawrócenie Franciszka Blachnickiego

1954 – w Bibieli k. Tarnowskich Gór odbywa się pierwsza oaza, jej uczestnikami są ministranci z parafii w Rydułtowach, w której pracuje ks. Blachnicki

1957 – ks. Blachnicki zakłada Krucjatę Wstrzemięźliwości

1963 – pierwsze rekolekcje dla młodzieży żeńskiej w Szlachtowej (Oaza Niepokalanej), jest to początek oaz w okolicy w Krościenka, odtąd rekolekcje oazowe odbywają się nieprzerwanie w każdym roku, obejmując w następnych latach kolejne grupy wiekowo-stanowe

1964 – ks. Blachnicki kupuje dom na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem, który stanie się Centrum Ruchu Światło-Życie

1969 – uczestnicy rekolekcji oazowych podejmują pracę formacyjną w ciągu roku, jest to początek ruchu oazowego, nosi on wówczas nazwę Ruchu Żywego Kościoła

1976 – poświęcenie kaplicy Chrystusa Sługi na Kopiej Górce w Krościenku

– pierwsza Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych – Ruch Żywego Kościoła przyjmuje nazwę Ruch Światło-Życie

1981 – pierwsza Oaza Rekolekcyjna Diakonii

– ks. Franciszek Blachnicki wyjeżdża z Polski (planuje powrót po dwóch tygodniach), z powodu stanu wojennego nie ma możliwości powrotu do Ojczyzny, dlatego podejmuje działalność na emigracji

1982 – moderatorem krajowym Ruchu Światło-Życie zostaje ks. Wojciech Danielski

– powstanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Marianum w Carlsbergu, początek Ruchu Światło-Życie wśród Polaków w Niemczech

1985 – 24 grudnia śmierć ks. Wojciecha Danielskiego; nowym moderatorem krajowym zostaje ks. Henryk Bolczyk

1987 – 27 lutego śmierć ks. Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu

1988 – pierwsza pielgrzymka Ruchu Światło-Życie; odbywa się w Częstochowie z okazji 15 rocznicy zawierzenia Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła; uczestniczy 100 tys. osób

1989 – początek Ruchu Światło-Życie na Ukrainie

– wybór pierwszej pary krajowej Domowego Kościoła, zostali nią Zofia i Eugeniusz Bednarzowie z Krakowa

1990 – początek Domowego Kościoła wśród Polaków w Kanadzie

1995 – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego

2000 – 1 kwietnia doczesne szczątki ks. Blachnickiego zostają złożone w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku

– oficjalnie powstaje Unia Kapłanów Chrystusa Sługi

– Konferencja Episkopatu Polski powołuje stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”

2001 – moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie zostaje ks. Roman Litwińczuk; po raz pierwszy moderator zostaje powołany spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Ruch

2002 – 18 sierpnia Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, w Krakowie wypowiada słowa: „Osobiście bliski jest mi ten styl życia, który zainaugurował i zaproponował młodym sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki” oraz „Dziękuję ci, pieśni oazowa”

2004 – pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Częstochowy z okazji pięćdziesięciolecia pierwszej oazy

– Oaza Nowej Drogi – po kilkuletnich przymiarkach zostaje opracowany program formacji dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, w latach 2004-2006 ukazują się kolejno podręczniki OND I, II i III stopnia wraz z materiałami do pracy w ciągu roku

2005 – początki Domowego Kościoła wśród Polaków na wyspach brytyjskich

2007 – moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie zostaje ks. Adam Wodarczyk

– początek wolontariatu misyjnego Ruchu Światło-Życie w Kazachstanie

2011 – pierwsza oaza rekolekcyjna w Chinach, początek Ruchu Światło-Życie w tym kraju

– rekolekcje ewangelizacyjne dla małżonków z miejscowości Lake Charles w Luizjanie – początek anglojęzycznych kręgów Domowego Kościoła w USA

2014 – pierwsza oaza w Kenii

– moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk zostaje biskupem pomocniczym w Katowicach

2015 – moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie zostaje ks. Marek Sędek.

2017 – 5 czerwca W parafii Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Majewie Kościelnym powstała Wspólnota młodzieżowa – OAZA.

 

Źródło:  https://www.youtube.com/channel/UCIDGsEYEBwPCh8hhzaayjzg

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.