Msze Święte od 08.04 do 14.04

08.04  poniedziałek

g. 18.00 – O łaskę uzdrowienia dla Danuty, Edmunda, Stanisława, Jana, Stanisława

09.04 wtorek

g. 18.00 –  zm. Stanisław Stupakowski

10.04  środa

g. 18.00 – zm. Halina Turko

11.04 czwartek

g. 7.30 – zm. Feliksa Śliżewska

12.04 piątek – REKOLEKCJE

g. 9.00 – Czesława Żuk

g. 9.00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Marzeny

g. 18.00 – zm. z R. Malewicz

13.04 sobota – REKOLEKCJE

g. 9.00 – zm. Halina Turko

g. 18.00 – Zofia Zapolnik

14.04  Niedziela Palmowa – REKOLEKCJE

g. 9.00 –  zm. Sabina i Kazimierz

g. 11.00 – zm. Antoni, Monika, Bernard