Jeżeli chcesz…. 
ROZPOCZĄĆ
lub odnowić swoją relację z Bogiem,
SPOJRZEĆ na swoje życie oczami Boga,
odnaleźć swoją drogę,
doświadczyć prawdziwej i ŻYWEJ wiary,

Bóg przychodzi dziś i OSOBIŚCIE zaprasza Cię
na…