Zakończenie oktawy Bożego Ciała.

Dzisiaj – 22 czerwca – w naszej Majewski parafii zakończyliśmy Oktawę Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dni oktawy Bożego Ciała są czasem szczególnej łaski dla wierzących, gdyż to sam Jezus Chrystus skryty w Najświętszym Sakramencie spaceruje wokoło Kościołów. Ostatniego dnia jak wskazuje tradycja katolicka, kapłan święci wianki sporządzone z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Są one symbolem pracy ludzkich rąk i stają się jednocześnie darem Boga, który pomaga, chroni i służy człowiekowi. Podczas święcenia ziół zgromadzenie modliło się o opiekę nad polami i o dobre plony. Parafianie licznie zebrani na wieczornej Eucharystii pragnąć kontynuować tradycję Kościoła Katolickiego przynieśli przygotowane przez siebie wianki splecionych polnych kwiatów i ziół.
W słowach Homilii, Ksiądz Piotr ukazał wartość życia zgodnego z przykazaniami Bożymi jako życia w jedności z Bogiem. Odniósł się do przykładu życia Świętego Jana Pawła II, który poprzez głoszenia Ewangelii potrafił jednoczyć Polaków, a szczególnie zrównywać sobie i przyprowadzać do Boga nawet najbardziej zatwardziałe serca. Ksiądz proboszcz zachęcił parafian do wpatrywania się w osoby Świętych, aby naśladując ich postawy, potrafili zachować się zgodnie z Bożym pragnieniem w każdej trudnej i bolesnej sytuacji.
Po zakończonej Mszy Świętej wierni podążyli w procesji za Najświętszym Sakramentem. Następnie poświęcone zostały wianuszki z polnych kwiatów i ziół, które mają chronić mieszkańców, ich domy i pola przed burzami i pożarami, przed gradobiciem i szkodnikami na polach.

W tym dniu Ksiądz Piotr pobłogosławił dzieci, a także obdarował najmłodszych słodkościami.