Niedziela Trzech Króli – 6 I 2019

1. Dziś o godz. 20.05 w TVP 2 będzie transmisja Koncertu Kolęd, w czasie którego można będzie wysłać SMS na rzecz pomocy zniszczonej wojną Syrii.

2. Dziś w uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO poświęcenie kredy. Taca na MISJE.

3. Trwa kolęda, czyli wizyta duszpasterska. Dziękuję za serdeczne przyjęcie i ofiary na kościół.

7.01 – Jałówka Lewa nr 26-44 od 9.00

8.01 – Jałówka Lewa nr 45 do końca od 9.00

9.01 – Jałówka Kolonia od 14.00

10.01 – Jałówka Prawa – od 12.00

11.01 – Nowinka Kolonia od 9.00

12.01 – Nowinka wieś od 9.00

4. Dziękuję za sprzątanie kościoła i bardzo proszę o sprzątnie w sobotę 12.01 kolejnych mieszkańców Jałówki.

5. Od dziś rozpoczyna się peregrynacja Obrazu Matki Bożej. Główną intencją peregrynacji Obrazu jest odnowienie życia religijnego, modlitewnego i moralnego rodzin naszej parafii oraz przygotowanie się do Misji Świętych, które odbędą się w sierpniu.

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

a. Obraz przebywa 24 godziny w każdej rodzinie.

b. Przejęcie Obrazu od jednej rodziny do drugiej odbywa się każdego dnia o godz. 18.00.

c. Wraz z Obrazem przekazywane są modlitewniki, które mogą być pomocą we właściwym przeżyciu czasu Nawiedzenia.

d. Swoje przeżycia w czasie przyjęcia Obrazu można odnotować w specjalnej Kronice.

e. W czasie Nawiedzenia niech towarzyszy nam ufna modlitwa do Matki Bożej.

f. Przyjęcie Obrazu nie jest związane z żadnymi zobowiązaniami pieniężnymi, lecz jest wyrazem wiary.

g. Po nawiedzeniu Matki Bożej w danej miejscowości będzie odprawiana Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły Obraz. Msza św. za Romanówkę i Kolonię – 27.01 w niedzielę g. 9.00.

6. Wszystkich Parafianom i Gościom życzę błogosławionej niedzieli oraz SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.

 

 

Proponowany przebieg Nawiedzenia

1.      Wniesienie Obrazu do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu:

stół nakrytym białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych

2.      Przywitanie Obrazu – śpiew Apelu Jasnogórskiego lub modlitwa Pod Twoją obronę

3.      Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56)

4.      Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary)

 

5.      Wieczorny pacierz przy Obrazie całej rodziny

Dowolna modlitwa np. litania, śpiew pieśni Maryjnych lub odtworzenie pieśni z płyt

Apel Jasnogórski o godz. 21.00

Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego

Można też skorzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio Maryja, Radio Jasna Góra lub TV TRWAM). Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszące mu rozważania

 

6.      Pacierz poranny – Wspólna modlitwa domowników na rozpoczęcie dnia: Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski

7.      Modlitwy w ciągu dnia – Zachęcam, aby pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki i/lub odmówili różaniec

Powracający ze szkoły / pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed Obrazem

O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę Do Miłosierdzia Bożego

 

8.      Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie

Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej

Ze śpiewem pieśni Maryjnej wynosimy obraz z domu by przekazać Go następnej rodzinie, zamiast pieśni można odmawiać część radosną różańca świętego lub nieść obraz w ciszy.

Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus…” i przekazujemy Obraz Matki Boskiej.