Ogłoszenia – 20 sierpnia 2017

1. W tym tygodniu obchodzimy

• 21 sierpnia – Wspomnienie Św. Piusa X, Papieża
• 22 sierpnia – Wspomnienie NMP Królowej
• 24 sierpnia – Święto Św. Bartłomieja, Apostoła

2. Za tydzień – uroczystości w naszej Parafii, którym będzie przewodniczył Ks. Adam Iwanowicz pracujący w parafii Św. Rafała Kalinowskiego w Białymstoku. 40-godzinne nabożeństwo 25 i 26 sierpnia – w tych dniach – wystawienie Najświętszego Sakramentu całodzienne, msze św. będą w piątek o 9.00 i 18.00, a w sobotę – 9.00, 11.00 i 18.00, natomiast 27 sierpnia w niedzielę ODPUST PARAFIALNY – 9.00 i główna msza św. o 11.00. Po tej mszy św. rozpocznie się Festyn Parafialny.

3. Bóg zapłać za kwiaty przyniesione wczoraj przez mieszkańców Holik, sprzątanie kościoła zostało przeniesione na czwartek.

4. Bardzo proszę o sprzątanie przed Odpustem terenu wokół kościoła w sobotę mieszkańców Romanówki i Wólki.

5. Wszystkim parafianom i gościom życzę błogosławionej niedzieli i pomyślnego tygodnia.