Instalacja nowego Proboszcza

W dniu 3 czerwca 2017 roku w parafii Matki Bożej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza w Majewie Kościelnym podczas Mszy Świętej  o godzinie 15:00 odbyła się uroczystość instalacji (liturgicznego wprowadzenia na urząd) nowego proboszcza, ks. Piotra Karpiesiuka.

„Instalacja” proboszcza to inaczej liturgiczne wprowadzenie na urząd proboszcza. Obrzędowi wprowadzenia nowego proboszcza przewodniczył ksiądz Stanisław Gniedziejko, dziekan Dekanatu Sokółka. Najpierw odczytał dekret mianowania ks. Piotra do tutejszej parafii wydany przez Administratora Apostolskiego Archidiecezji Białostockiej, księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Następnie przekazał nowemu proboszczowi klucze do świątyni  i w imieniu wszystkich kapłanów powitał ks. Piotra Karpiesiuka – nowego proboszcza.
W obecności proboszcza w Sidrze, księdza Wojciecha Wojtacha, ksiądz Piotr podpisał protokół zdawczo-odbiorczy.
Nowy proboszcz odmówił Credo – Wierzę w Boga – i złożył uroczyście przysięgę wierności sprawowania urzędu proboszcza.
Ksiądz Piotr podczas kazania wskazał na wartość budowania wspólnoty parafialnej, troskę za powierzonych Jego opiece parafian i odpowiedzialność za ich zbawienie. Poprosił też o wsparcie modlitewne i żywe towarzyszenie parafian w Jego podążaniu ku Niebu.
Na koniec Eucharystii, nowy proboszcz został przywitany przez Władze wsi i Władze samorządowe.
Ksiądz Piotr pochodzi z Białegostoku, od 12 lat pełni posługę prezbitera. Był wikariuszem w Mońkach i Białymstoku. Zawsze był czynnie zaangażowany w życie parafii, zwłaszcza w jej wymiar duchowy. Wywodzi się z Ruchu Światło – Życie. Wieloletni organizator rekolekcji oazowych, a także założyciel wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Białymstoku, którą do tej pory prowadził jako wikariusz.
Ks. Proboszcz zakończył Eucharystię dziękując wszystkim za obecność i zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości.