Dokumentacja techniczna Majewo Kościelne.zip
Rozstrzygniecie przetargu informacja.pdf
SIWZ - Majewo (roboty budowlane).pdf
Zaproszenie do składania ofert - Majewo.pdf
Zał nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowo-cenowy.pdf
Zał nr 2 do SIWZ - Oświadczenia.pdf
Zał nr 3 do SIWZ- Wykaz prac.pdf
Zał nr 4 do SIWZ- Wykaz osób.pdf
Zał nr 4A do SIWZ- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.pdf
Zał nr 5 dp SIWZ - Wzór umowa o roboty budowlane.pdf
Zał nr 6 do SIWZ - Tabela równoważności - Majewo.pdf